(opcjonalnie) Kod Modelu można znaleźć na odwrocie telefonu lub ustawieniach
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)